Tuesday, February 20, 9:59 pm

Bernard Dufeu, dráma és nyelvtanulás

Bernard Dufeu (Francia nyelvész professzor a mainzi Egyetemen és a Pszichodráma Nyelvelsajátítás módszerének kidolgozója)

Saját bevallása szerint születésekor az orvost nem sikerült felébreszteni, ezért magának kellett megkeresnie az utat erre a világra. Saját útjának a keresése jellemzi egész szakmai pályafutását is. Nyelvtanítási módszerét Németországban dolgozta ki, miután megismerkedett a Pszichodrámával és az expresion espontaneé-vel. Nyelvi Központjában, Mainzban franciát és németet tanít feleségével Marie Dufeu-val. Pedagógiai alapelve a létezés pedagógiája, a birtoklás pedagógiája helyett. Nézete szerint sokkal fontosabb a személyesség és az, hogy az órán valami spontán, élő “tananyag” keletkezzék. Ez az, ami igazán motiválja a tanulót. Módszerében a haladás nem lineáris, vagyis nem hagyományos módon „átvesznek” egy témát, mondjuk a „vásárlás” szókincsét, majd a következő témára ugranak, és az előzőt befejezettnek tekintik, legfeljebb ismételik, hanem az előzőekre vissza-visszatérnek, és bővítik az ahhoz kapcsolódó tudást. Ezt a fajta haladást spirális haladásnak nevezi, mert miközben visszatérnek az eredeti témához, a hozzá kapcsolódó tudás egyre csak bővül. Bernard Dufeu módszere holisztikus módszer, mert figyelembe veszi az ember fizikai, emocionális, pszichés tényezőin túl a szociálisakat is.

Azt hiszem módszere a jövőből érkezik hozzánk. De nagyon jól egybefogja mindazt, amit a korábbi alternatív nyelvtanulási módszerekben már megjelent: spontán tananyag; először orális tanulás; az osztály, mint szociális tér; az egész ember figyelembe vétele a tanítás során, egymástól való tanlás stb. Mivel nézetei forradalmiak a nyelvelsajátítás terén, és egyiken-másikon még én is megdöbbenek, úgy gondolom érdemes megismerkednie velük minden nyelvtanárnak és szakmabélinek.

Bernard Dufeu egyik nyelvtanulásról vallott hipotézise megerősíti nézetemet és tapasztalatomat a nyelv ritmusával való gyakorlásról (egyébként Dufeu összes hipotézisét a nyelvtanulásról a könyv hátulján találja):

Bernard Dufeu 2. hipotézise:

A résztvevők (tanulók) érzékennyé tétele a nyelv prozódiai tulajdonságai (ritmus, dallam) és a hangzók sajátosságai iránt megkönnyíti az idegen nyelv elsajátítását illetve tanulását.

Már a kezdetek kezdetén fontos tehát, hogy a résztvevők (Dufeu a tanulókat résztvevőknek a tanárokat pedig animátornak nevezi, ezzel is hangsúlyozva a hierarchia mentes szerepüket a nyelvórán!) különböző technikák alapján észleljék a nyelv prozódiai sajátosságait. Ez fejleszti az auditív megkülönböztetési képességet és egy idegen ritmus, dallam, szótagdinamika, továbbá a hangzásbeli sajátosságok reprodukcióját. A résztvevők (a tanulók) ezáltal az idegen nyelvvel együtt rezonálnak, mely meghittebb lesz számukra, és ezért könnyebben tanulják.

Nos nagyon sok mindent lehetne elmondani még Bernard Dufeu-ről, hipotéziseit a nyelvtanulásról a könyv hátulján találhatja. Akit részletesebben is érdekel a Pszichodráma Nyelvelsajátítás ajánlom a figyelmébe Bernard honlapját illetve magyarul Sági Zsuzsanna kitünő írását és egy angol cikket, melyet a hlt magazinba írtam.

Cikk magyarul, http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-09-kf-Sagi-Bernard

cikk angolul: http://www.hltmag.co.uk/jun08/pubs02.htm

Bernard Dufeu honlapja: http://www.psychodramaturgie.de/

1 comment to Bernard Dufeu, dráma és nyelvtanulás

  • admin

    Bernard egyébként meghívásomra 2008 Szeptemberében Magyarországon járt. Szegeden és Pécsen adott elő módszeréről.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  


*

Honlapunkon cookie-kat (sütiket) használunk a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. cookies policy.     ENGEDéLYEZEM