Fõoldal    Könyveink   Könyveinkrõl írták    Kapcsolat      Felad Rendelést

____     Szépnap könyvek

 

Itt olvasható részlet a könyvból:

Jacques Lusseyran, És lőn újra Világosság

Jacques Lusseyran: És lõn újra Világosság

A legendás J. Lusseyran önéletrajzában részletesen beszámol arról a titokzatos jelenségrõl mely gyermekkora óta kíséri, és melyrõl hosszú ideig csak a legjobb barátainak beszélt. Ez a jelenség adott erõt neki ahhoz, hogy tizenhat évesen megszervezze a francia ellenállási mozgalom egyik alappillérét, majd túlélje a nácik vallatásait és a koncentrációs tábort. E megrendítõ életrajz méltán került a huszadik század legjobb száz spirituális könyvének listájára.

 „...Életerõt és életkedvet keresõk számára sokszor idéztem, vagy olvastam fel Lusseyran könyveibõl. Viszonyulása az élethez, emberekhez, betegséghez, sötétséghez, irányt mutat mindenki számára, akik nem szeretnék, hogy elsodorja õket az ár...”

Mustó Péter S.J.

„A szerzõ morális és szociális érzékenysége sorsalakító tényezõként jelenik meg a könyvben. Ez a tényezõ a II. világháború tragikus eseményei között is aktívan és gyakorlatiasan támogatja õt emberi mivoltában. Jacques Lusseyran megvakulásának rettenetes élményét az említett érzékenység átalakítja, sõt pozitívvá  teszi. Ennek következ-ménye a látás ajándékként való visszanyerése, természetesen nem az ismert formában. A regény szórakoztatva csodálatos tanítást ad.”

Székely Anikó

„…A szerzõ, legtöbbünkkel ellentétben, akiknek szemünk van, ám  mégsem látunk, vakon is megleli az életörömöt, és felrázza az embert…, igen valószínû, hogy ha könyvét olvasni kezdjük, le sem tudjuk majd tenni.”

Michael Leach (U.S.C. magazin)

272 oldal, színes kartonállt borító füllel
ISBN 963 218 890
EAN 978 963 218 890 4

 

Bolti ára
Weblapunkról rendelve
Klubtagoknak

2.190,- Ft
1.990,- Ft + 450,- Ft postaköltség
2.190,- Ft + (nincs postaköltség)

 


Felad Rendelést

 

db a

 Elõkészületben

A kiadóról

Klubtagság

 

 könyv nyelvtanulás szép nap szép napot könyvek angol baba nyelvtanulás gyermekvédelem Waldorf pedagógia nyelvtanítás nyelvtanulás oktatás nyelvek nyelv Lomb Kató alternatív oktatás